• AMERIKAN DOLARI
  32,3607
  % 0,17
 • € EURO
  34,4602
  % -0,71
 • £ POUND
  40,3340
  % -0,67
 • ALTIN (TL/GR)
  2.437,27
  % -0,95
 • ÇEYREK ALTIN
  4.161,00
  % -0,98
 • BITCOIN/TL
  2074758
  % -4,33
 • ETHEREUM/TL
  99473
  % -4,42
 • BIST 100
  9.814,19
  % 0,59

Gizlilik Politikası

İlgi: Gizlilik Politikası,

İşbu belge en son 12/03/2021 tarihinde güncellenmiştir.

Bir Antalya şirketi olan Go Seyahat Turizm İnternet Bilişim ve Yatırım Ltd. Şti. (Bundan sonra “GO”, “Şirket”, ya da “Biz” olarak anılacaktır.) tarafınıza ait bilgilere saygı göstermeyi ve teknolojik koşullar dahilinde makul güvenlik sunmayı amaç edinmiştir.

İşbu Gizlilik Politikası’nın (Bundan sonra “Politika” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır.) amacı, https://ndoviz.com ve/veya https://*.ndoviz.com internet/web adresi/sitesi/uygulaması ve ilişkili sub domain adresleri (Bundan sonra “Site”, “Servis”, “Hizmet” ya da “Uygulama” olarak anılacaktır.) üzerinden tüm web sayfaları, içerikleri, yayınları, bültenleri, hizmetleri, servisleri ve uygulamaları vb. (Bundan sonra “Site”, “Servis”, “Hizmet” ya da “Uygulama” olarak anılacaktır.) hizmetlere erişim sağlayan, Site’ye üye/abone/kayıt olan veya olmayan tüm kullanıcıların, ziyaretçilerin ve takipçilerin (Bundan sonra “Kullanıcı” ya da “Ziyaretçi” olarak anılacaktır.), Site’nin kullanımına yönelik bağlı oldukları tüm şart ve koşullar, kişisel bilgilerinin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması, ifşa edilmesi ve GO’un İşbu bilgiler üzerindeki hakları ve düzenlemeleri hakkındaki politikamız ve prosedürlerimiz ile ilgili Kullanıcı’ları bilgilendirmektir. Kullanıcı’ların kişisel bilgilerinin ve/veya GO ile paylaşacakları diğer bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkında gerekli izinlerin alınması, İşbu Politika ve İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar ve kurallar kapsamındadır.

İşbu Politika, herhangi bir zamanda ve GO’un tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmaksızın ve/veya haber vermeksizin değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, İşbu Politika’nın değişik güncel metinleri Site’de yayınlanacak ve söz konusu değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Politika’nın son güncellenme tarihi, metinlerin en üstünde bulunmaktadır. Güncellenme tarihini takip edebilmeniz amacıyla son değişiklik tarihi, GO tarafından Politika’nın en başında belirtilecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder. Bu sebeple, değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli olarak İşbu Politika’yı takip etmeniz gerekmektedir. Politika değişikliklerini takip etmek herhangi bir bildirime bağlı olmaksızın Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Değişiklikler yayınlandıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz, İşbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz ve eksiksiz olarak uyacağınıza taahhüt ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı’lar tarafından kolayca görüntülenebilecek şekilde ve ayrıca Site’nin ilgili sayfalarında bağlantı verilmiş olarak, https://ndoviz.com ve/veya https://*.ndoviz.com adresi üzerinden yayınlanmakta olup, Politika sürüm ve içerdiği hususlara ilişkin değişikliklerin takip edilmesi sorumluluğu Kullanıcı’lara aittir.

İşbu Politika ile doğrudan bağlantılı ve İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar, “altı çizgili text” şeklinde belirtilmiş ve İşbu text’lere, tıklandığında ilgili politikanın kolayca görüntülenmesi sağlanacak şekilde bağlantı verilmiştir.

Site’nin kullanımı, İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan bazı “Ek Kurallar” ile düzenlenebilir. Site’yi kullanmanız, İşbu Ek Kurallar’ı kabul etmeniz/ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı ve GO arasında akdedilen ve Politika ile ilişkili tüm hususlarda eksiksiz ve itirazsız olarak mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir. Kullanıcı, Site’yi kullanarak İşbu Politika’da düzenlenen ve İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar’da düzenlenen tüm “Şart ve Koşullar” ile bağlı olduğunu, bunlara eksiksiz ve itirazsız olarak uyacağını ve herhangi ihlal söz konusu olduğunda, bu sebeple doğabilecek her tür zararlardan, hasarlardan, yoksunluklardan, kayıplardan, maliyetlerden ve mağduriyetlerden (Bundan sonra “Zararlar” olarak anılacaktır.) tümüyle sorumlu olduğunu ve İşbu Zararlar’ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Politika ve/veya Site hakkındaki görüş, öneri ve sorularınızı info@mygo.ltd adresine E-mail veya Go Seyahat Turizm İnternet Bilişim ve Yatırım Ltd. Şti. Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No: 23 Muratpaşa, Antalya, TÜRKİYE, İlgi: Gizlilik Politikası, adresine posta göndermek suretiyle GO’a iletebilirsiniz.

SİTE’Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA’DA VE İŞBU POLİTİKA’NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR’DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR’I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

EĞER İŞBU POLİTİKA’DA VE İŞBU POLİTİKA’NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR’DA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’Yİ KULLANMAYINIZ.

ndoviz.com (Bundan sonra “dovizborsa” olarak anılacaktır.) bir GO markası ve ürünüdür. GO, Site’de toplanan, derlenen ve düzenlenen tüm bilgilerin ve yürütülen uygulamaların ve telif haklarının yetkili tek sahibidir.

GO, Site’de her türlü değişiklik yapma, düzenleme, güncelleme, kaldırma vb. hakkını saklı tutmakta olup, Site ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Kullanıcı’ların, Site’yi kullanma hakkı ve bu kapsamdaki fiilleri, eylemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm etkileşimleri, İşbu Politika’da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar’da düzenlenen Şart ve Koşullar ile sınırlıdır.

İşbu Politika içerisinde geçen “GO” ifadesi ayrıca, Site’yi ve/veya bağlama göre bağlı şirketlerden, mecralardan veya alanlardan birini anlatır.

Kullanıcı, Site’yi kullanması halinde, İşbu Politika’da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar’da belirtilen tüm Şart ve Koşullar’ı açık rıza ile eksiksiz ve itirazsız olarak kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, aksi durumda, doğabilecek Zararlar’ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

İşbu Politika, Site Kullanım Şartları Politikası’nın bir eki olup, ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı’lar, İşbu hususta belirtilen politikayı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Site’nin bazı hizmetlerinden faydalanabilmek için bir kullanıcı adı ve şifre ile üyelik/abonelik oluşturmanız gerekmektedir. Üyelik kaydı sırasında belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifre ile birlikte, ilgili hizmet kapsamında gerekli görülmesi halinde iletişim bilgilerinizi de (Örneğin; E-mail Adresiniz, Telefon Numaranız, Posta Adresiniz ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer bilgileriniz) vermeniz gerekir. GO, bu bilgileri Site’de ilgilendiğinizi belirttiğiniz hizmetler hakkında sizinle irtibata geçmek için kullanır. Site’de üyelik/abonelik kaydı oluşturan Kullanıcı’lar, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla GO’un sair ticari faaliyetleri, reklamları, kampanyaları, promosyonları, tanıtımları ve hizmetleri hakkında postalar, çağrılar, mailler ve mesajlar almayı kabul ve beyan ederler.

Site Tarafından Toplanabilecek Bilgiler
GO, Kullanıcı’ların, üye veya sadece ziyaretçi (Üye olmayan fakat Site’den izin verildiği ölçüde yararlananlar) olarak Site’den faydalanabilmeleri için, Site’yi kullanırken yahut iş ortaklarımız veya tüm sair kişiler aracılığıyla, çeşitli yöntemler ve araçlarla, GO’a bildirmiş olduğunuz ve sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, cinsiyet, iletişim, irtibat, e-posta, kimlik, özgeçmiş, meslek, yetkinlik, demografi, ikamet, adres, tarayıcı, cihaz, IP adresi, lokasyon, eğitim seviyesi vb. kişisel bilgilerinizi toplama hakkını haizdir.

Ayrıca, aşağıda belirtilen şekillerde ve Site’nin kullanımı esnasında elde edeceğimiz sair bilgileri de toplayabiliriz;

1- Site’nin sunucuları, internet protokolü (IP) adresi, lokasyon bilgileri, cihaz bilgileri, tarayıcı bilgileri, Site’ye giriş tarihi, dolaşım süre bilgileri dahil olup sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kullanıcı hareketlerinin GO tarafından takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak tüm bilgileri otomatik olarak toplar.

2- Cihazınıza, Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (Bundan sonra “Cookie” olarak anılacaktır.) kaydedilebilir. Cookie’ler, Site’yi kullanımınıza ilişkin verileri, Site’ye eriştiğiniz cihazınızda depolayan, genellikle harf, desen veya rakamlardan oluşan ve belirli bir zaman aşımı süresi olan küçük metin dosyalarıdır. Site’den en verimli şekilde faydalanabilmenizi sağlamak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için desteklenen tarayıcılarda Cookie’lerden yararlanırız. Cookie’ler, birçok web sitesinde yaygın olarak kullanılır ve çoğunlukla Kullanıcı’ların kişisel bilgilerini içermez. Site, oturum veya kimlik onayınız gerçekleştirilmeden bilgi gönderimine onay vermemek üzere programlanmıştır. Kullanıcı’lar, Site’de Cookie kullanımına yönelik İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan Çerez Politikası’nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

3- GO veya iş ortakları, Site’yi kullanımınızı izleyen ve sunulan hizmetleri, yayınları, reklamları, kampanyaları, tanıtımları özelleştirme imkânı sağlayan ve bu doğrultuda gerekli bilgileri toplayan “web işaretleri” (web beacons) gibi standart internet araçları kullanabilirler. “Web işaretleri” (“clear gifs”, “piksel etiketleri” ya da “web bugs” olarak da bilinir.) kendine özgü tanıtıcı işaretleri olan, Cookie’ler ile benzer işleve sahip, internet kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini izlemek ya da Cookie’lere erişim için kullanılan küçük desenlerdir. Kullanıcının sabit diskine kaydedilen Cookie’lerin aksine web işaretleri, web sitesi ya da E-mail içine görülemeyecek şekilde yerleştirilebilen ve çok küçük boyutta olan araçlardır. Web işaretleri, bazı siteleri ziyaret eden kullanıcıları saymak ve kullanıcı hareketlerini anlamak için Cookie’lerin teslim edilmesinde ya da Cookie’ler ile iletişim kurulmasında kullanılabilir. Site, web işaretlerini, hizmetlerinin gerekliliği olan veya reklam/tanıtım/kampanya içerikli (ya da diğer konulardaki) mailleri, mesajları ya da bültenleri gönderirken bu gönderilerin açılıp açılmadığını ve üzerlerinde işlem yapılıp yapılmadığını anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek için de kullanabilir.

Kullanıcı bilgilerinin gizliliği, korunması ile ilgili işlemlerde ve Site’den yapılacak kayıt ve pazarlama süreçlerine ilişkin hususlarda aşağıdaki esaslar benimsenmiştir;

* Satış süreçlerinde, Site’ye girilen bilgilerin ve gerçekleştirilen işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre, aracı finans kuruluşlarının sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak sizin ve ilgili aracı finans kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı numarası ve şifresi gibi bilgiler tarafımızdan görülmez ve kaydedilmez.

1- Kullanıcı’ların, Site’ye, üyelik, abonelik, ürün/hizmet satın alma, bilgi güncelleme ve bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli amaçlarla girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, kullanıcı hatası ve dikkatsizliği dışında diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

2- Kullanıcı’lara ait tüm bilgiler, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili ve yetkili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, Kullanıcı’ların üyelik, abonelik ve/veya alışveriş sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer tüm bilgiler, Site’de Kullanıcı’ya yönelik üyelik/abonelik işlemlerinin yapılması veya güncellenmesi ve muhtelif ürünlerin veya hizmetlerin, GO ve/veya onun iş ortakları ve tedarikçileri tarafından satılabilmesi ve ürün veya hizmet ücreti/masrafı tahsilatlarının yapılabilmesi ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış/pazarlama ve kartlandırma uygulamalarının yürütülebilmesi için yasal düzenlemelerin her bir konu kapsamında koşullara göre uygun gördüğü sürelerce kayda alınabilir, GO ve/veya onun iş ortakları ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde ve yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir. Kullanıcı’lar, Site’de kişisel verilerin işlenmesine ve kullanımına yönelik İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

3- Site’nin, diğer internet/web sitelerine, uygulamalara, mecralara ve sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla her tür alana bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için İşbu alanlara ait ilkeler ve politikalar geçerlidir. Site üzerinden, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç için ulaşılan İşbu alanlardan bilgi kullanımları, keza İşbu alanların etik ilkeleri, gizlilik ve güvenlik prensipleri, kişisel bilgileri toplama ve kullanım şekilleri, servis kaliteleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm politikaları ve uygulamaları sebebiyle oluşabilecek her tür ihtilaf ve Zararlar’dan GO sorumlu değildir ve sorumlu gösterilemez.

4- GO, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve izinsiz erişimi engellemek için fiziksel, elektronik ve operasyonsal tedbirler dahil olmak üzere, standart sektör uygulamalarıyla tutarlı ve teknolojik imkanların yetenekleri ölçüsünde makul güvenlik tedbirlerini kullanır. GO, kontrolü altındaki kişisel bilgileri korumak için tüm gerekli önlemleri alsa da internet üzerinden gerçekleştirilen tüm veri iletişimlerinin ya da veri depolama şekillerinin %100 güvenli olduğunu garanti etmez. GO tarafından gerekli önlemler alınmış olmasına rağmen, GO, herhangi bir transfer işlemi sırasında bilgilerin yolunun kesilmesi, değiştirilmesi veya GO bünyesinde saklı tutulan verilere/bilgilere yönelik, altyapının/sistemin yetkisiz kişiler, kurumlar, sistemler, yazılımlar, programlar veya solucanlar, virüsler, zararlı kodlar tarafından manipüle edilerek veya diğer yollarla gerçekleştirilecek, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla her tür saldırı, sızma, ele geçirme, değiştirme, silme, yok etme, yayma, ifşa etme vb. işlemlerin/eylemlerin sonucu maruz kalacağınız Zararlar’dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. GO, sahip olduğu sertifikalar ile tüm bağlantı ve veri/bilgi transferlerini, teknolojinin imkan verdiği ölçüde şifreli bağlantılar üzerinden gerçekleştirmekte olup, Dünya internet/web otorileri tarafından kabul görmüş ve üst düzey bağlantı güvenliği sunan HSTS sistemine kayıtlıdır. GO, tarafında, kişisel verilerin kötüye kullanımını ve onlara izinsiz erişimi önlemek için Avrupa veri koruma kanunları uyarınca uygun görülen güvenlik prosedürlerini uygulamış ve gerekli diğer güvenlik önlemlerini almış olmasına rağmen, söz konusu sebeplerden ötürü maruz kalacağınız Zararlar’dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Site’nin güvenliğine yönelik herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz veya deliliniz var ise lütfen bizimle info@mygo.ltd adresinden temasa geçiniz.

5- GO, tarafına verdiğiniz/ilettiğiniz kişisel verileri korumak ve muhafaza etmek için sektör bazında kabul görmüş uygun iş sistemlerini ve prosedürlerini kullanmaktadır. Buna ek olarak, tarafında muhafaza edilen kişisel verilere erişim ve onların kullanımına yönelik çeşitli güvenlik prosedürleri ile birlikte teknik ve fiziki sınırlamalar da kullanmaktadır. Yasal süreçlerde, ilgili mercii tarafından yetkili kılınan kişiler/kurumlar dışında kişisel verilere erişim izni sadece, Site ile ilgili görevlerini yerine getirebilmeleri için yetkili çalışanlarımıza ve yetkili iş ortaklarımıza, görev tanımı kapsamında kısıtlı olarak verilmektedir.

6- Site’de yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları GO’a aittir.

7- İşbu Politika’nın, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplanması ve yayılması uygulamalarında geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulama için geçerli olmadığını belirtiriz.

Diğerleri Tarafından Toplanabilecek Bilgiler
GO, iş ortaklarına, reklam ağlarına ya da tüm sair kişilere Site üzerinde, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla içerik yayınlama, anket, analiz, tanıtım, kampanya, pazarlama, satış, reklam vb. faaliyetler için izin verebilir.

GO iş ortakları, reklam ağları ve tüm sair kişiler bu faaliyetler esnasında tarafınıza ait internet protokolü (IP) adresi ve lokasyon, cihaz, tarayıcı bilgileri vb. çeşitli bilgiler/veriler toplayabilirler. GO, iş ortaklarının, reklam ağlarının ve tüm sair kişilerin taraflarında yürüttükleri süreçlerin ve uygulamaların tamamen dışında olduğunu ve sorumluluk almadığını, toplanan bu bilgilerin işlenmesi, kullanılması ve ifşası kapsamında yürütecekleri süreçlerde ve uygulamalarda kendilerine ait veri işleme ve güvenlik politikalarının geçerli olduğunu belirtir. GO, iş ortaklarının ve reklam ağlarının ve tüm sair kişilerin politikaları, prensipleri ilkeleri ve uygulamaları sebebi ile oluşabilecek hiçbir ihtilaftan ve Zararlar’dan sorumlu değildir ve sorumlu gösterilemez.

Toplanan Bilgilerin Bütünlüğü
Kullanıcı’lardan derlenen/toplanan kişisel bilgiler ve diğer tüm bilgiler, elde ediliş amaçlarına uygun olarak kullanılır. GO, İşbu verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım amacına uygun olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alabilir ve düzenlemeleri sağlayabilir.

Toplanan Bilgilerin Güvenliği
GO, kişisel bilgilerinizin ve diğer tüm bilgilerinizin kaybolmasına, tahrip olmasına ve/veya yetkisiz erişim, kötüye kullanma, değiştirilme ya da ifşa gibi kötü amaçlı kullanımlara karşı korunması konusunda fiziksel, elektronik ve sair güvenlik ölçütleri dâhilinde tüm gerekenleri yerine getirmektedir. Bu bağlamda, Site personeli de gerekli eğitimleri almakta ve gerekli staj sürecinden sonra göreve başlamaktadır. Cihazlarınız ile sunucularımız arasında bilgilerin güvenli bir şekilde aktarımı/transferi için tüm gerekli önlemler alınmaktadır. GO, internet üzerinden bilgi aktarımının %100 güvenliği hiçbir zaman temin edilemediğinden, sunulan güvenlik ölçütlerinin yeterliliği hususunda ve ayrıca internet aracılığıyla GO’a gönderilen tüm bilgiler hakkında bir teminat, güvence veya garanti sunmamaktadır. Bu nedenle GO, güvenlik ihlali ya da teknik sorunlardan kaynaklanan Zararlar’dan sorumlu değildir ve sorumlu gösterilemez. GO, istenmeyen ve/veya öngörülmeyen sebeplerden dolayı meydana gelecek bilgi ifşaları, kullanımları veya değişiklikleri nedeniyle doğabilecek Zararlar’dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı, Paylaşımı ve Arşivlenmesi
Kullanıcı’lar, Site’yi kullanmaları sonucunda kendileriyle ilgili toplanan tüm bilgilerin hangi amaçlarla kullanıldığı, paylaşıldığı ve saklandığı hakkında İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

Toplanan Bilgilere Erişim
Kullanıcı’lar, GO ile paylaşmış oldukları kişisel bilgilerine yönelik erişim ve değişiklik konuları hakkında İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

Kullanıcı Seçenekleri ve Vazgeçme
Kullanıcı’ların aşağıda belirtilenler arasında tercih yapma hakları mevcuttur;

1- Kullanıcı’lar, Site’ye erişimlerinin ve/veya Site’de sunulan bazı hizmetlere erişimlerinin mümkün olmayacağını ve/veya Site’nin bazı özelliklerini kullanamayacaklarını bilerek ve bu durumu kabul ederek, kişisel bilgilerini paylaşmamayı tercih edebilirler.

2- Kullanıcı’lar, Site’nin kullanımı kapsamında düzgün işleyebilmesi için zorunlu ve gerekli olan gönderilerin dışında kalan promosyon, tanıtım ve kampanya nitelikli e-postaları ve mesajları almak istememeleri halinde, İşbu gönderilerde bulunan “Üyeliği/Aboneliği İptal Et” linkine tıklamak veya GO’a, info@mygo.ltd adresi üzerinden E-posta göndermek suretiyle İşbu gönderileri iptal edebilirler.

3- Kullanıcı’lar, Site’ye erişimlerinde ve/veya Site’de sunulan bazı hizmetlere erişimlerinde ve/veya Site’nin bazı özelliklerinin kullanımında çeşitli sorunlar yaşayabileceklerini bilerek ve bu durumu kabul ederek, tarayıcı ayarlarını, tümüyle ya da sadece Site kapsamında Cookie’leri kabul etmeyecek ve mevcut olanları silecek şekilde düzenleyebilirler.

4- Kullanıcı’lar, Site’de mevcut bir kullanıcı hesapları var ise, İşbu hesap üzerinde kimlik doğrulaması gerçekleştirip oturum açtıktan sonra, İşbu hesapla ilişkili, Site’nin kullanımı kapsamında düzgün işleyebilmesi için düzenlenmesine izin verilmeyen veya düzenlenmesi belirli şartlara bağlı olan bilgilerin dışında kalan diğer bilgileri görüntüleyebilir ve değiştirebilirler. Kullanıcı’lar, Site tarafından düzenlenmesine izin verilmeyen veya düzenlenmesi belirli şartlara bağlı olan bilgiler üzerinde düzenleme yapmak istiyorlar ise, info@mygo.ltd adresi üzerinden, düzenleme şeklini ve düzenleme talebine sebep olan konu hakkında detaylı açıklama içeren bir E-posta göndermelidirler. GO, İşbu talep ile ilgili, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumlulukları ve politikaları kapsamında bir engel oluşması halinde, İşbu talebi tam veya kısmi olarak yerine getireceği yönünde hiçbir garanti vermez. Kullanıcı’lar, İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan Talep ve Bildirim Politikası’nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

Üçüncü Taraf Web siteleri, Diğer Site Linkleri ve Uygulamalar
Site’de ve/veya GO hizmet kapsamında bulunan tanıtım postalarında, bültenlerde, çağrılarda, mesajlarda, anketlerde ve/veya Site’de bulunan reklamlarda, yönetiminde GO’un söz sahibi olmadığı ya da sahibi bulunmadığı diğer internet/web sitelerine, uygulamalara, mecralara, alanlara link verilmiş (Bağlantı kurulmuş) olabilir. İşbu bağlantılara tıklamak ve/veya Site’den tam verimle faydalanabilmeniz için şayet varsa gereken yazılımları, programları ve dosyaları, Site’de bulunan bağlantılar aracılığıyla cihazınıza indirmek sizin inisiyatifiniz ve sorumluluğunuzdadır. GO, İşbu eylemlerden ötürü oluşabilecek Zararlar’dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

GO, İşbu bağlantılar üzerinden Site’den ayrılmadan ve/veya cihazınıza bir dosya veya program indirmeden evvel dikkatli olmanızı ve gerekli güvenlik önlemlerini almanızı ve linkler (bağlantılar) üzerinden Site’nin haricinde kişisel bilgilerinizi ve diğer bilgilerinizi toplayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer siteleri, uygulamaları, mecraları veya alanları ziyaret ettiğinizde ve İşbu alanlar üzerinden bilgi kullandığınızda, İşbu alanların gizlilik bildirimlerine ve diğer politikalarına ait tüm kısımları okumanızı ve bu doğrultuda hareket etmenizi tavsiye eder. İşbu Politika yalnızca Site’nin topladığı bilgiler hakkında uygulanmaktadır. GO, adreslerine link veren ve/veya Site’nin bağlantı sunduğu İşbu alanların ilkeleri, politikaları, kişisel verileri toplama ve kullanım şekilleri, servis kaliteleri, içerikleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm uygulamaları ile ilgili olarak, İşbu alanların topladığı, kullandığı ya da ifşa ettiği bilgilerden ve/veya İşbu bilgiler ile gerçekleştirdikleri eylemlerden sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. GO, İşbu alanların uygulamaları konusundaki tüm yükümlülüklerden beridir.

İleriye Transfer
GO’a ve/veya üçüncü şahıslara/kurumlara yapılan bilgi aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu verilerin bir yargı alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir zira gizliliğe ilişkin yasal mevzuat bir hukuk sisteminden diğerine farklılıklar arz edebilir. Kişisel bilgiler, tâbi oldukları hukuk sisteminden, kanuni korumanın daha esnek sınırlar içinde kaldığı ve/veya daha farklı korumaların öngörüldüğü bir hukuk sitemine aktarılabilir. GO, Kullanıcı’lara ait kişisel bilgileri, İşbu Politika’da öngörüldüğü şekilde kullanmayı ve muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Ticari İntikal
GO’un olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi malvarlığının devri, haklarının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Kullanıcı’lara ait kişisel bilgiler ve diğer tüm bilgiler üçüncü şahıslarla/kurumlarla paylaşılabilecektir. GO ayrıca, GO’un ve Site’nin ortak kurumsal kontrol altında bulunduğu üçüncü şahıslar/kurumlar ve/veya GO ile ilişkili yan kuruluşlar, bayiler, iş ortakları, ortaklık şirketleri, sair tüzel kişiler ve ticari kuruluşlar ile de İşbu bilgileri paylaşma hakkını haizdir. İşbu paragraf kapsamında paylaşılacak bilgilerle birlikte Kullanıcı’lara ait demografik bilgiler de kime ait olduğu belirtilerek paylaşılabilecektir. Kişisel, demografik ve diğer tüm bilgilerinizin paylaşıldığı, GO’un ve Site’nin ortak kurumsal kontrol altında bulunduğu üçüncü şahıslar/kurumlar, GO ile ilişkili yan kuruluşlar, bayiler, iş ortakları, ortaklık şirketleri, sair tüzel kişiler ve ticari kuruluşlar, İşbu Politika’nın hükümlerine riayet edecek şekilde ve İşbu bilgilerin gizliliğini koruyacak şekilde hareket etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Politika’nın Kabulü
İşbu Politika, kişisel bilgilerin gizliliğiyle ilgili ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlık da dâhil olmak üzere Site’nin kullanımını düzenlemektedir.

SİTE’Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA’DA VE İŞBU POLİTİKA’NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR’DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR’I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Politika’da Yapılacak Değişiklikler
İşbu Politika, Site’de yapılacak değişiklikleri ve bunlarla ilgili yeni düzenlemeleri belirtmek amacıyla çeşitli aralıklarla güncellenmektedir. GO, İşbu Politika’yı önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirmek hakkını haizdir. Bu sebeple Politika’nın, Kullanıcı’lar tarafından sürekli ve sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.

GO tarafından, İşbu Politika’da esaslı değişiklikler yapılması halinde, dilerse, Kullanıcı’ları, Site üzerinden yahut diğer araçlarla (e-posta göndermek, mesaj göndermek, çağrı göndermek) ve bunlarla sınırlı kalmaksızın haberdar edebilir. İşbu değişikliklerin ardından, Kullanıcı’ların, Site’nin herhangi bir bölümünü kullanmaları, Politika’da düzenlenen yeni/güncelleştirilmiş metni, şartları, koşulları ve hususları hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul ve beyan ettikleri ve eksiksiz olarak uyacaklarını taahhüt ettikleri anlamına gelir.

Politika’da yapılan değişiklikler, Politika, Site üzerinde yayınlandığı anda kendiliğinden yürürlüğe girecektir.

Politika’nın Yürürlüğü ve Sona Ermesi
İşbu Politika, Kullanıcı’ların Site’yi kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup, kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. GO, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılar’ın Site’ye erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Erişimi ve/veya kullanıcı hesabı askıya alınan veya sonlandırılan ya da Site ile ilişiği kesilen Kullanıcı, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan, etkileşimlerden ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili olduğu tüm içeriklerden, İşbu Politika kapsamında hala sorumludur ve bu mesuliyet, yasaların izin verdiği en üst kapsamda süreklidir. İşbu sorumluluk, GO iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

GO, tek taraflı iradesiyle, Kullanıcı’ların hesap bilgilerini, paylaşımlarını, yorumlarını, etkileşimlerini ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili oldukları tüm içerikleri Site’den ve her türlü arşivden kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı’ların Site’denfaydalanma haklarının, askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Kullanıcı’lar, Site dahilinde sahip oldukları ve ileride sahip olabilecekleri tüm haklardan feragat ettiklerini, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bölünebilirlik
Kullanıcı’lar ve İşbu Politika kapsamında kalan kişiler, İşbu Politika’nın herhangi bir hükmünün ve/veya kimi düzenlemelerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi oluşturan ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun İşbu Politika kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisini asla bertaraf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu Politika ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar’ın defter, kayıt, belge, bilgisayar, veritabanı, faks, E-mail, mesaj, bildirim, paylaşım, gönderi, GSM Operatör vb. kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

İş Birliği Yasağı
Kullanıcı’lar, İşbu Politika’dan ve Site’nin kullanımından dolayı, GO ile aralarında, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi iş ilişkisi, iş birliği ilişkisi, her tür ticari ilişki, ortaklık, acentelik/bayilik tesisi vb. hiçbir ilişkinin bulunmadığını ve İşbu ilişkilerin oluşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Coğrafi Sınırlamalar
Kullanıcı’lar, İşbu Politika’ya ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini ve bağlı oldukları hukuk sistemlerinde Site’nin kullanımına izin verilmediği takdirde Site’yi kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İhlallerin Bildirimi
Kullanıcı’lar, İşbu Politika’nın, Kullanıcı’lar ve tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde, GO’u derhal bilgilendireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Mücbir Sebep
GO, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükumet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının/sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, Kullanıcı’ların, Site’ye ve/veya kullanıcı hesaplarına erişimlerinin sonlandırılması ve/veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle oluşabilecek Zararlar’dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Garantiler ve Feragatname
Site’yi, tüm sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Site, tarafınıza “Olduğu Gibi” ve “Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla GO, Site’de bulunan içeriklerin, bilgilerin, verilerin, paylaşımların, yayınların, haberlerin, yorumların ve bunlarla sınırlı olmaksızın her tür materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel, gerçek olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği, Site’ye erişimin kesintisiz ve/veya hatasız olacağı, Site’nin güvenli olacağı, GO tarafından ve/veya Site’den alınan herhangi bir bilgi, veri, materyal, öneri, tavsiye veya kanaatin doğru, gerçek ve/veya güvenilir olduğu gibi kabuller, garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik ve/veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür kabul, beyan ve garanti İşbu Politika’da tümüyle reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği ve dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat ediniz ve lütfen yerel kanunları kontrol ediniz.

GO’un, Site’ye ve/veya Site’nin herhangi bir özelliğine ve/veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır.

Kullanıcı’lar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık veya yasalar dahilinde suç teşkil edecek herhangi bir eylem yine tarafların kendilerini bağlamakta olup, GO ve GO ile ilişkili personel, bayi, iş ortakları ve tüm sair kişiler, İşbu ihtilaflar kapsamında hiçbir surette sorumlu tutulamaz, dahil ve/veya garantör ve/veya şahit ve/veya hakem olarak gösterilemez.

GO, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek gerektiği hallerde ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin, iş ortaklarının ve Kullanıcı’ların güvenliğini ve haklarını korumak amacıyla, tarafında bulunan Kullanıcı’lara ait kişisel bilgileri tüm üçüncü kişilerle/kurumlarla paylaşma hakkını saklı tutar. GO ayrıca, İşbu Politika’nın ve İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikaların ve Ek Kurallar’ın Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, işbu Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri ve bununla sınırlı olmaksızın İşbu Kullanıcı’ya ait diğer tüm bilgileri/içerikleri/etkileşimleri ve materyali, Site’nin avukatları ve hukuk işleri görevlileri ile paylaşma hakkını haizdir.

GO’un İşbu Politika ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına asla gelmez.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun
GO, Site’de yer alan tüm materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda/dillerde uygun ve/veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Kullanıcı’lar ve GO, Site’nin kullanımından kaynaklanan ve/veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Hukuk icra mercileri, taraflar arasındaki ihtilafın çözülmesi için GO’a veya Kullanıcı’lara, ilgili usul çerçevesinde, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri ve arama emirleri vb. tebligatlar gönderebilir.

Tebligat
İşbu Politika ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, GO’un bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı’nın GO’a belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, GO’a bildirdiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 iş günü içinde yazılı olarak GO’a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Sözleşme Bütünlüğü
İşbu Politika, Kullanıcı’lar ve GO arasında, Kullanıcı’ların Site’den faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer politikaların/sözleşmelerin yerini almıştır.

Üst ve Kenar Başlıkları
İşbu Politika’nın üst ve kenar başlıkları, sadece Politika içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

İletişim Bilgilerimiz
Go Seyahat Turizm İnternet Bilişim ve Yatırım Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No: 23
Muratpaşa, Antalya, TÜRKİYE
0242 332 46 46 ( GO GO )
0543 332 46 46 ( GO GO )
info@mygo.ltd

MERSIS NO: 0396133916600001